Get Adobe Flash player
ณ วันนี้โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน อีกโรงเรียนหนึ่งที่การจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับต้นแบบโรงเรียนในฝัน ครูมีความรู้ความสามารถ สอนตรงวิชาเอก..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/208214

ณ วันนี้โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน อีกโรงเรียนหนึ่งที่การจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับต้นแบบโรงเรียนในฝัน ครูมีความรู้ความสามารถ สอนตรงวิชาเอก โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/208214

 

ณ วันนี้โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน อีกโรงเรียนหนึ่งที่การจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับต้นแบบโรงเรียนในฝัน ครูมีความรู้ความสามารถ สอนตรงวิชาเอก..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/208214

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/208214

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช