Get Adobe Flash player

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โดยงานสภานักเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกิจกรรมการไหว้ครูของนักเรีียนทั้ง 6 ระดับชั้นได้ร่วมอย่างพร้อมเพรียง มีกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญกับนักเรียนทุกคน

คลิกดูภาพกิจกรรม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช