Get Adobe Flash player

วันที 27 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนศีขรภูมิได้ต้อนรับท่าน  ดร.ปัญญา  หายลำยวง  อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดโครงการ "ส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไมย" ณ สนามกิฬาไชยสุริยง ภายในโรงเรียนศีขรภูมิสัย 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช