Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้จัดให้มีพิธ๊ทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ - เนตรนารี ระดับ ม. 1 -3 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเพื่อเป็นการสืบสานกิจการลูกเสือไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

 59 19 20160826 1749471383

 

  

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

คอมเมนต์   

 
0 #1 WinnervopaY 2561-02-01 13:40
If you’re interested in winning millions, then I’m here to help!
At Casino you can play over 450 world-class games and I’m giving you an exclusive Welcome Bonus to get you stuck into winning.
Use it today to increase your chances of hitting our jackpots.
All you have to do is sign up today and watch the rewards come rolling in.
skyliteboom.com
Prepare to hit the big time
Hacer giros para ganar millones
Holen Sie sich spinnen, um Millionen zu gewinnen
http://i63.tinypic.com/ofdmds.jpg
อ้างอิง | รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่