Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และจัดกิจกรรมไหว้ครูโดยมีนายไสว บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธี ทำพิธีเจิมหนังหนังสือ และนำกล่าวปฎิญาณตน และพิธีการไหว้ครูเริ่มด้วยคุณครูที่เป็นศิษย์เก่า ตามด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6,1,2,3,4 และ 5 เป็นลำดับ จนแล้วเสร็จพิธี

 waikroo y59

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

คอมเมนต์   

 
0 #21 Loans 2561-03-28 01:01
day payday loan cash advance payday loans online personal loan emi cash advance payday loans
อ้างอิง | รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
0 #20 Payday Loans 2561-03-24 17:15
online installment loans installment loans personal loans quick installment loans for bad credit
อ้างอิง | รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
0 #19 Bad Credit 2561-03-23 17:34
loan payday cash advance direct lenders loan payday loans bad credit
อ้างอิง | รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
0 #18 Personal Loans 2561-03-23 17:30
payday loan online cash loan payday cash loan payday cash loan fast
อ้างอิง | รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
0 #17 Speedycash 2561-03-23 12:26
direct lender installment loans installment loans for bad credit bad credit installment loans bad credit payday loans
อ้างอิง | รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
0 #16 Spotloan 2561-03-22 20:01
payday loan no fax lending lending online payday loans utah
อ้างอิง | รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
0 #15 Fastest Payday Loan 2561-03-21 22:38
payday loan no fax loan payday payday loan online best payday loan
อ้างอิง | รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
0 #14 Payday Loan Online 2561-03-21 22:30
best payday loan best payday loan cash loan payday installment loans in california
อ้างอิง | รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
0 #13 Ajgctpamup 2561-03-21 15:16
http://dkjshye7s632.com
WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …
อ้างอิง | รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
0 #12 Quick Loans 2561-03-21 00:53
loan payday loan payday loan payday direct lender payday loan
อ้างอิง | รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่