Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ดาวน์โหลด : ใบสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก        ใบสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้จัดกิจกรรมรับน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "รั้วฟ้าเหลือง 60" ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้น้องใหม่ได้รู้จักกัน และได้แนะนำอาคารสถานที่
ห้องเรียนที่นักเรียนเข้าใหม่ต้องเข้าเรียนและห้องเรียนประจำเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้อย่างเหมาะสม ไม่สะดุดในกิจกรรมการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2560

ดูภาพกิจกรรมได้จากกิจกรรม "รั้วฟ้าเฟลือง 60"

 

 

kasen59

ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเขียนแสดงมุทิตาต่อคุณครูผู้เกษียณ{jcomments on}

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะครู นักเรียน โรงเรียนศ๊ขรภูมิพิสัยเข้าร่วมกิจกรรมถวายบังคมเนื่องในปิยมหาราช  ณ ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิอย่างพร้อมเพรียง

 

{jcomments off}

ขอแนะนำบริเวณอาคารสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

 

building 25 20160913 1970593316

ประตูทางเข้า ประตู 1

 IMG 9345

 โดมติดอาคารหอประชุมศรีพิสัย

 building 11 20151106 1436000073

 อาคาร 1 อาคารศิขรินทร์

 building 10 20151106 1276775110

 อาคาร 2 อาคารปิ่นรัตน์

 building 17 20151106 1125527329

 อาคาร 3 อาคารฉัตรแก้ว

 building 19 20151106 2067856717

อาคาร 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

building 20 20151106 1653304386

อาคารโดมใหม่

building 15 20151106 2040505443

อาคารหอประชุม อาคารศรีพิสัย

IMG 9349

อาคาร 5 (อาคารใหม่2559)

IMG 9342

อาคารศูนย์วัฒนธรรม

IMG 9339

อาคารหอประชุมชัยมงคล