Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

{jcomments off}  โรงเรียนศีขรภูมิ ประกาศราคากลาง ติดตั้งหลอดแอลอีดี (LED Lighting) 

  คลิกดูประกาศ 

 

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

คลิกดูตามรายห้องได้เลยนะครับ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องสอบที่ 1 ห้อง 511                                             ห้องสอบที่ 1 ห้อง 511

ห้องสอบที่ 2 ห้อง 512                                             ห้องสอบที่ 2 ห้อง 512

ห้องสอบที่ 3 ห้อง 513                                             ห้องสอบที่ 3 ห้อง 513

ห้องสอบที่ 4 ห้อง 514                                             ห้องสอบที่ 4 ห้อง 514

ห้องสอบที่ 5 ห้อง 515                                             ห้องสอบที่ 5 ห้อง 515

ห้องสอบที่ 6 ห้อง 516                                             ห้องสอบที่ 6 ห้อง 516

ห้องสอบที่ 7 ห้อง 517                                             ห้องสอบที่ 7 ห้อง 517

ห้องสอบที่ 8 ห้อง 518                                             ห้องสอบที่ 8 ห้อง 518

ห้องสอบที่ 9 ห้อง 521                                             ห้องสอบที่ 9 ห้อง 521

ห้องสอบที่ 10 ห้อง 522                                           ห้องสอบที่ 10 ห้อง 522

ห้องสอบที่ 11 ห้อง 523

101102103104105106107108109110111112