Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทยและเพื่อรำลึกพระคุณของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) ผู้ให้กำเนิดภาษาไทย59 6 20160823 1165366250

 

คลิกดูภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และจัดกิจกรรมไหว้ครูโดยมีนายไสว บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธี ทำพิธีเจิมหนังหนังสือ และนำกล่าวปฎิญาณตน และพิธีการไหว้ครูเริ่มด้วยคุณครูที่เป็นศิษย์เก่า ตามด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6,1,2,3,4 และ 5 เป็นลำดับ จนแล้วเสร็จพิธี

 waikroo y59

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ณ วันนี้โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน อีกโรงเรียนหนึ่งที่การจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับต้นแบบโรงเรียนในฝัน ครูมีความรู้ความสามารถ สอนตรงวิชาเอก..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/208214

ณ วันนี้โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน อีกโรงเรียนหนึ่งที่การจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับต้นแบบโรงเรียนในฝัน ครูมีความรู้ความสามารถ สอนตรงวิชาเอก โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/208214

 

ณ วันนี้โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน อีกโรงเรียนหนึ่งที่การจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับต้นแบบโรงเรียนในฝัน ครูมีความรู้ความสามารถ สอนตรงวิชาเอก..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/208214

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/208214

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้จัดให้มีพิธ๊ทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ - เนตรนารี ระดับ ม. 1 -3 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเพื่อเป็นการสืบสานกิจการลูกเสือไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

 59 19 20160826 1749471383

 

  

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

คลิกดูตามรายห้องได้เลยนะครับ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องสอบที่ 1 ห้อง 511                                             ห้องสอบที่ 1 ห้อง 511

ห้องสอบที่ 2 ห้อง 512                                             ห้องสอบที่ 2 ห้อง 512

ห้องสอบที่ 3 ห้อง 513                                             ห้องสอบที่ 3 ห้อง 513

ห้องสอบที่ 4 ห้อง 514                                             ห้องสอบที่ 4 ห้อง 514

ห้องสอบที่ 5 ห้อง 515                                             ห้องสอบที่ 5 ห้อง 515

ห้องสอบที่ 6 ห้อง 516                                             ห้องสอบที่ 6 ห้อง 516

ห้องสอบที่ 7 ห้อง 517                                             ห้องสอบที่ 7 ห้อง 517

ห้องสอบที่ 8 ห้อง 518                                             ห้องสอบที่ 8 ห้อง 518

ห้องสอบที่ 9 ห้อง 521                                             ห้องสอบที่ 9 ห้อง 521

ห้องสอบที่ 10 ห้อง 522                                           ห้องสอบที่ 10 ห้อง 522

ห้องสอบที่ 11 ห้อง 523