Get Adobe Flash player
เผยแพร่ผลงาน
ชุดแบบฝึกทักษะการสร้างหุ่นยนต์ทำมือ

วิชา หุ่นยนต์ทำมือ  ง31261

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ของ ครูวีระวัฒน์  วิทยอุดม  โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
pok
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
1. ปก