Get Adobe Flash player

บทคัดย่อ การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาหุ่นยนต์ทำมือ เรื่อง หุ่นยนต์วิ่งเร็ว ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยใช้ชุดแบบ

ฝึกทักษะการสร้างหุ่นยนต์ทำมือ ในการเรียนการสอนแบบวัฎจักร 4 MAT

เจ้าของผลงาน วีระวัฒน์ วิทยอุดม

ปีการศึกษา 2555

 

คลิกดาวน์โหลด